Αποτέφρωση

Αποτέφρωση

Στην Ελλάδα, μετά τον θάνατο ενός ανθρώπου, συνηθίζεται να ακολουθεί η κηδεία και η ταφή του σε κάποιο κοιμητήριο. Ωστόσο κάποιοι επιθυμούν την μετά θάνατον καύση της σορού τους. Κάποιος μπορεί να επιλέξει την αποτέφρωση για λόγους πεποιθήσεων, θρησκείας, δεοντολογίας, κουλτούρας ή για άλλους προσωπικούς λόγους.
Η διαδικασία της αποτέφρωσης εφαρμόζεται σε πολλούς πολιτισμούς και θρησκείες ανά τον κόσμο. Επίσης η καύση των νεκρών ήταν μια συνηθισμένη πρακτική και στην αρχαία Ελλάδα, αλλά με την εμφάνιση του Χριστιανισμού, επικράτησε η διαδικασία της ταφής.
Την διαδικασία της αποτέφρωσης των νεκρών εφαρμόζουν ο Βουδισμός που είναι από τις αρχαιότερες θρησκείες, ο Ινδουισμός και ο Ταοϊσμός, ο οποίος αποτελεί θρησκεία αλλά ταυτόχρονα είναι και φιλοσοφικό σύστημα. Στις Η.Π.Α. είναι κάτι πολύ διαδεδομένο, το ποσοστό αποτεφρώσεων ανέρχεται στο 40%. Το ποσοστό αποτεφρώσεων επίσης είναι πολύ υψηλό και διαρκώς αυξάνεται στις δυτικές και βόρειες χώρες. Το μεγαλύτερο ποσοστό παγκόσμιος το έχει η Ιαπωνία αγγίζοντας το 99%.
Το 2006 στην Ελλάδα, έπειτα από την ψήφιση του σχετικού νόμου (3448/2006, άρθρο 35), έγινε η εφαρμογή της νομοθεσίας για την αποτέφρωση νεκρών.

Με βάση το περιεχόμενο του διατάγματος, άρθρα 1 και 2, «επιτρέπεται η αποτέφρωση νεκρών, ημεδαπών ή αλλοδαπών, των οποίων οι θρησκευτικές πεποιθήσεις επέτρεπαν τη μετά θάνατον αποτέφρωση. Προϋπόθεση για την αποτέφρωση είναι η προηγούμενη ρητή, χωρίς όρο ή αίρεση, δήλωση του θανόντος για τη σχετική επιθυμία του ή αντίστοιχη δήλωση συγγενών του, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, έως και τετάρτου βαθμού».

Σεβόμενοι κάθε προσωπική επιθυμία, θρησκεία, κουλτούρα και παράδοση τόσο του εκλιπόντος όσο και των κοντινών του προσώπων, αναλαμβάνουμε με διακριτικότητα, σεβασμό, επαγγελματισμό και συνέπεια να οργανώσουμε την αποτέφρωση της σωρού του αποθανόντα:

 

 • Αναλαμβάνουμε αποτεφρώσεις σορών με προσωπική φροντίδα και παρουσία στο χώρο του αποτεφρωτηρίου, ακολουθώντας τις απαραίτητες διαδικασίες για την τήρηση της δημόσιας υγείας και την νόμιμη μεταφορά του νεκρού
 • Παραλαμβάνουμε την σωρό του αποθανόντος από τον τόπο θανάτου
 • Επιμελούμαστε την μεταφορά και την προετοιμασία της παραμονής της σορού στο νεκροθάλαμο κοιμητηρίου, με ή χωρίς ανθοστολισμό, ώστε να δοθεί η ευκαιρία σε συγγενείς, γνωστούς και φίλους να αποχαιρετίσουν τον αποθανόντα ή τοποθετείται σε ιδιόκτητο ψυκτικό θάλαμο
 • Πριν την αναχώρηση, υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης πολιτικής ή θρησκευτικής τελετής, με ή χωρίς ανθοστολισμό και με ή χωρίς δεξίωση με προσφορά καφέ/κονιάκ, σε αίθουσα, ενορία ή κοιμητήριο της επιλογής σας.
 • Παρέχουμε ταρίχευση από έμπειρο ιατροδικαστή με παροχή απόδειξης, πιστοποιητικών και όλων των απαραίτητων εγγράφων, μεταφρασμένα και μη
 • Προγραμματίζουμε την αποτέφρωση στο κρεματόριο
 • Πραγματοποιούμε μεταφορά της σωρού στη Βουλγαρία, με δικό μας πολυτελές όχημα – νεκροφόρα, στο κρεματόριο, όπου βρίσκεται διαθέσιμος ειδικός κλίβανος αποτέφρωσης
 • Παρέχουμε την δυνατότητα μεταφοράς συνοδού, στην θέση του συνοδηγού, χωρίς καμία επιβάρυνση εκτός των προσωπικών του εξόδων
 • Διεκπεραιώνουμε την διαδικασία της αποτέφρωσης και γίνεται τοποθέτηση της τέφρας σε τεφροδόχο με δυνατότητα επιλογής μεταξύ μεταλλικής, μαρμάρινης ή κεραμικής
 • Παρέχουμε αποδεικτικό αποτέφρωσης και απόδειξη από το κρεματόριο
 • Εκτελούμε επαναπατρισμό της τέφρας
 • Παραδίδουμε την τέφρα στην οικογένεια

 

Απαραίτητα έγγραφα για την εκτέλεση της καύσης του αποθανόντα:

 • Αντίγραφο του πιστοποιητικού θανάτου.
 • Πιστοποιητικό για την καύση των νεκρών (άδεια) από τον ιατρό που έχει κάνει την διαπίστωση του θανάτου και με την οποία δηλώνει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για βίαιο θάνατο και επιτρέπει στο σώμα να αποτεφρωθεί.
 • Δήλωση από τον ίδιο το νεκρό ή πλησιέστερο κληρονόμο εξ αίματος που ορίζει την επιθυμία για την εκτέλεση της αποτέφρωσης και ένα αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας του (Η κληρονομική σχέση είναι υποχρεωτική και πιστοποιείται από την υποβολή του αντιγράφου ενός εγγράφου για τους δεσμούς της σχέσης: το πιστοποιητικό γάμου, πιστοποιητικό γέννησης ή πιστοποιητικό κληρονόμου).
 • Μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, σας παρέχουμε απόδειξη για την παροχή της υπηρεσίας, ώστε καταθέτοντας τη μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, να εισπράξετε τα έξοδα της κηδείας που προβλέπει το ασφαλιστικό ταμείο του θανόντος.